Advies

Wij adviseren dagelijks particulieren en ondernemers inzake fiscale aangelegenheden waarbij een internationale situatie zich voordoet. Jaarlijks emigreren er meer dan 140.000 mensen uit Nederland. In heel veel gevallen blijft er een financiële en fiscale binding met Nederland, denk aan pensioen of salaris afkomstig uit Nederland, onroerend goed in Nederland of het nog hebben van een Besloten Vennootschap die is gevestigd in Nederland.

Emigreren naar een ander land, ongeacht of dit fiscaal is ingegeven of dat het is vanwege het fijne klimaat, brengt vaak onduidelijkheid met zich mee over de fiscale gevolgen van het gaan wonen in dat ander land. Doordat wij jarenlange ervaring hebben met de advisering over de fiscale gevolgen van een emigratie kunnen wij u adviseren op diverse vlakken. Uiteraard over de belastbaarheid van bepaalde inkomsten en vermogensbestanddelen, maar ook over de gevolgen van testamenten, erfbelasting en op het gebied van estate planning.

Op basis van uw persoonlijke situatie kunnen wij u adviseren wat de fiscale gevolgen van uw emigratie.

Ook bedrijfsmatig komen internationale fiscale vraagstukken regelmatig voor. Denk hierbij aan het detacheren van personeel, personeel dat in meerdere landen werkzaam is, maar ook aan het opzetten van internationale structuren binnen een concern. Maar ook een directeur grootaandeelhouder die emigreert maar waarbij zijn Besloten Vennootschap wellicht nog in Nederland dient achter te blijven dient goed geadviseerd te worden over de ins-and-outs van de emigratie. Een afrekening met de Belastingdienst ligt op de loer, maar is, mits goed geregeld, altijd uit te stellen, te beperken en soms nog te voorkomen.

Ook internationale werknemers dienen aandacht te besteden aan de fiscale situatie waarin zij zich bevinden. Wij hebben ruime ervaring met expaters die Nederland verlaten of die juist naar Nederland komen, off-shore werknemers, piloten en zeevarenden. Naast de fiscaliteit speelt in deze situaties ook vaak de sociale zekerheid een belangrijke rol.

Mocht u geadviseerd wensen te worden over uw persoonlijke of zakelijke situatie dat kunt u uiteraard contact met ons opnemen.